Croatia

Europski projekt: Poboljšanje priprema za djelovanje u katastrofama za građane starije životne dobi u EU – PrepAGE

Pozadina
Iako postoje neke smjernice o specifičnim potrebama koje starije osobe imaju u slučaju katastrofa, u mnogim zemljama one su nedovoljno integrirane u programe za pripremu i djelovanje u izvanrednim situacijama i katastrofama. Starije osobe suočene su sa specifičnim rizicima kao što su izolacija, nedostatak potpore, smanjena pokretljivost i krhkost/slabost što ih čini ugroženijima u situacijama kao što su nestanak električne energije, ekstremni vremenski uvjeti ili poplave. Provedbom projekta PrepAGE utvrdit će se potrebe, strukture i mjere koje će poboljšati pripremljenost i pristup ciljnoj grupi starije populacije osoba u slučaju izvanrednih situacija i katastrofa. Pritom će se u obzir uzeti resursi i otpornost starijih osoba te će se prilikom izrade smjernica povezati stručnjake iz zdravstvenog i socijalnog sektora sa stručnjacima za djelovanje u katastrofama (B-D.2 Leaflet_PrepAGE_Croatian).

Ciljevi projekta
Cilj projekta PrepAGE je ugradnja posebnih uputa za stariju populaciju građana u programe/planove za pripremu i djelovanje u izvanrednim situacijama. Prilikom izrade uputa analizirat će se postojeće procedure u zemljama i partnerskim organizacijama u kojima se projekt provodi kako bi se uspostavila struktura kojom će se olakšati pristup starijoj populaciji građana u slučaju katastrofa, posebno osobama koje žive na izoliranim područjima, koje su socijalno ugrožene ili im je smanjena pokretljivost. Ciljna grupa su, s jedne strane, dionici iz vladinih organizacija i civilnog društva koji djeluju u izvanrednim situacijama i katastrofama. S druge strane, ciljna grupa su i sami stariji građani, te zaposlenici u zdravstvu i socijalnim službama kao i volonteri kod kojih će se raditi na povećavanju osviještenosti i spremnosti da pomognu drugima u izvanrednim situacijama ili katastrofama.

Glavne aktivnosti i očekivani rezultati

  • Preporuke od važnosti za svaku pojedinu partnersku zemlju te opće preporuke od važnosti za zemlje članice EU, uključujući primjere dobre prakse
  • Smjernice za organizacije koje se bave zaštitom i spašavanjem kako uključiti potrebe starije populacije građana u planove pripreme i djelovanja u izvanrednim situacijama i katastrofama.
  • Prilagodba postojećih procedura upravljanja u izvanrednim situacijama i katastrofama za lakše uključivanje mjera pripreme na katastrofe za ciljne grupe.
  • Izrada edukativnog materijala koji će se koristiti na lokalnoj razini.O

Ovaj projekt koordinira Austrijski Crveni križ. Sveučilište u Innsbrucku, Bugarski Crveni križ, Hrvatski Crveni križ, Latvijski Crveni križ i Britanski Crveni križ su partneri u ovom europskom projektu, koji se provodi od travnja 2014. do ožujka 2016. godine. Kontakt: charlotte.struempel@redcross.at, tel. 0043 1 589 00 -128