Nacionālo darba grupu semināri un rekomendācijas

Nacionālās darba grupas un rekomendācijas

Lai izstrādātu vietējā līmeņa ieteikumus, darbu grupu semināri notika Austrijā, Bulgārijā, Horvātijā, Latvijā un Apvienotajā Karalistē. Šajos semināros piedalījās veselības un sociālās aprūpes un katastrofu pārvaldību eksperti, kā arī pārstāvji no ministrijām, civilās aizsardzības iestādēm, sociālās aprūpes iestādēm un bezpeļņas organizācijām. Katrā valstī šajās darba grupās piedalījās 15-45 dalībnieki, sasniedzot 130 ekspertus visās projekta partnervalstīs. Ar izstrādātajām rekomendācijām, kas veidotas, saskaņā ar notikušajām diskusijām par status quo katrā valstī, aicinām iepazīties šeit (angļu valodā):