Vecāka gadu gājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā – PrepAGE

Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ECHO programmas projekta PrepAGE jeb “Vecāka gadu gājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā” mērķis bija ieviest īpašus nosacījumus attiecībā uz vecāka gadu gājuma cilvēkiem katastrofu un ārkārtas situāciju gatavības un to novēršanas programmās. Projekta “PrepAGE” īstenošana sniegs iespēju apzināt vajadzības, struktūras un pasākumus, ar kuru palīdzību vecāka gada gājuma cilvēkus būs vienkāršāk sasniegt ārkārtas situācijās un nelaimēs. Projekta īstenošanas laikā tika vērtēti arī vecāka gada gājuma cilvēku resursi un to spējas, kā arī apkopoti dažādu ekspertu (veselības, sociālā sektora, glābšanas dienestu) viedokļi un ieteikumi. Projekts tika īstenots šādās valstīs: Austrija, Bulgārija, Horvātija Latvija un Lielbritānija no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.maijam.