Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „DACE”

Vai arī Jūs ikdienā novērtējat visu to, kas Jums dzīvē ir dots? Mēs katrs esam veiksminieki savā ziņā un mums ir jāspēj to novērtēt, kas bieži vien iedvesmo palīdzēt arī citiem, kuri ir nonākuši neapskaužamās dzīves situācijās.  Mēs esam maza sabiedrība, kurai būtu jāspēj vienoties gan vārdos, gan arī darbos, tādēļ aicinām visus dalīties labestībā.

Viena no īpašākajām labdarības biedrībām Latvijā ir Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „DACE”, kura ir tikusi dibināta jau 1997. gadā. Biedrība „DACE” rūpējas par maznodrošināto iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanas veicināšanu, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi, jo nereti gadās redzēt situācijas, kurās cilvēki nesaņem tik daudz, lai kārtīgi apmierinātu savas pamatvajadzības. Vai mēs vēlamies dzīvot sabiedrībā, kurā vieniem ir viss, bet citiem nav nekā? Protams, ka ne. Tādēļ palīgā nāk biedrība „DACE”, kura sniedz savu palīdzību tādām iedzīvotāju grupām kā mazturīgām, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, vecākiem, kuri bērnus audzina vieni paši,  bāreņiem un invalīdiem. 

Saņemtā palīdzība var izpausties ļoti dažādos veidos, jo biedrība „DACE” strādā daudzos un dažādos virzienos. Cilvēkiem tiek sniegts atbalsts dažādos juridiskos un sociālos jautājumos, kas ir īpaši noderīgi mūsdienu informācijas laikmetā, jo diemžēl tiekam pārpludināti ar dažādu informāciju no visām pusēm, bet lielākā daļa no tās ir vai nu nederīga, vai nepatiesa. Bērniem tiek nodrošināti dažādi kino, teātra, koncertu, izstāžu, muzeju un atrakcijas parku apmeklējumi, kā arī ekskursijas un nometnes, kurās atpūsties un izkopt dažādas prasmes.  Katru gadu tiek rīkoti tādi pasākumi kā „Lieldienas”, „Ģimenes diena”, „Bērnu aizsardzības diena”, „Līgo diena”, „Sveika skola” un „Ziemassvētki”, kā arī norisinās bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde „Pasaule ap mani” un pensionāru klubiņa „Rīta vējš” sanākšana.

Lai nodrošinātu veiksmīgu biedrības darbību, tiek veidoti sakari gan ar dažādām citām Latvijas biedrībām un iestādēm, kā arī ar partneriem ārzemēs. Ja arī Jūs vēlaties atbalstīt biedrību „DACE”, tad to ir iespējams izdarīt dažādos veidos, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā vai piedaloties kādā no tās rīkotajām akcijām dažādu mērķu sasniegšanai.