Biedrība „Esi labs!”

Biedrība „Esi labs!” nav uzskatāma par standarta labdarības organizāciju, kura ievāc līdzekļus no vienas grupas un tos piešķirt otrai, kurai tie ir visvairāk nepieciešami. Šī biedrība tiešā veidā vairo katra paša pilsonisko atbildību un iesaisti sabiedrības kopējās labklājības celšanā. Biedrība „Esi labs!” par savu galveno mērķi ir izvirzījusi aktīvas, iesaistīties gribošas, informētas un atbildīgas sabiedrības izveidošanu. Lai gan pati biedrība ir tikusi dibināta tikai 2010. gada 7. jūnijā, tomēr tā ir paveikusi jau salīdzinoši daudz. Iespējams, ka tas ir skaidrojams ar faktu, ka labdarība šīs biedrības darbībā izpaužas nevis kā kārtējais finanšu ziedojums kādam labam mērķim, bet gan kā katra paša aktīva iesaistīšanās kāda kopīga mērķa sasniegšanā. 

Šī biedrība darbojas dažādās jomās, piemēram, sabiedrība tiek izglītota tādos jautājumos kā cilvēktiesības, visu sabiedrības slāņu iekļaušana, kā arī vides un dzīvnieku tiesību aizsardzība. Tiek strādāts arī pie tā, lai sabiedrībā celtu apziņu par savu sociālo atbildību, kas, savukārt, veicina cilvēku pilsonisko ieinteresētību visā apkārt notiekošajā, piemēram, NVO sektora darbībā un valsts politikas procesos, kuri bieži vien iedzīvotājiem šķiet mazsvarīgi, tomēr ir jāapzinās, ka valsts procesi ietekmē visus iedzīvotājus, tādēļ par tiem būtu jābūt informētam, kā arī jāizmanto savas iespējas tos ietekmēt pozitīvā virzienā. Aktīva līdzdalība ir atslēga skaistai nākotnei, tādēļ cilvēkos ir mērķtiecīgi jāveicina šāda izpratne. 

Kā vēl kāds biedrības „Esi labs!” pamatdarbības virziens ir uzskatāms brīvprātīgais darbs – tas tiek organizēts gan Latvijas, gan Eiropas mērogā. Sabiedrība kopumā tiek informēta par tā nepieciešamību, un interesenti saņem informāciju par tā iespējām gan šeit, gan ārzemēs. Brīvprātīgais darbs ir lielisks veids, kā ne tikai palīdzēt sabiedrībai, kurā to veicat, bet arī apgūt jaunas prasmes un zināšanas un pilnveidoties. 

Ja vēlaties kaut ko labu izdarīt jau tagad, tad aicinām Jūs aplūkot „Esi labs!” sastādīto sarastu, kas sniedz idejas labiem darbiem, kurus sabiedrībā, savā ģimenē un draugu lokā vai vispārējā vidē varat veikt jau tagad.