Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai”

Šī labdarības biedrība kalpo kā pārtikas banka, kas ir Latviešu Samariešu apvienības nodibinājums. Latvijas Samariešu apvienība koordinē un vada pārtikas bankas darbību. Šīs biedrības mērķis ir trūkumā nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem, izsniedzot pārtikas pakas. Katrs cilvēks ir pelnījis, lai viņa pamatvajadzības būtu apmierinātas, tādēļ arī pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” iestājas par šīm tiesībām un rūpējas par to izpildi. Bieži vien cilvēki stāvoklī, kura vairs nevar atļauties iegādāties pārtiku, nonāk piespiedu kārtā, tādēļ viņu par to vainot nebūtu pamatoti. „Paēdušai Latvijai” rūpējas, lai grūtākā brīdī visiem, kuriem tas ir nepieciešams, tiktu sniegts atbalsts. 

Mums kā sabiedrībai būtu vairāk jārūpējas par tiem, kuri ir mums līdzās, tādēļ šī apvienība mudina pārdomāt savu attieksmi pret līdzcilvēkiem. Nereti nelaimes nenāk brēkdamas, kas nozīmē, ka nelāgas dienas var skart ikkatru no mums. Ja rūpēsimies par saviem līdzcilvēkiem, tad tie parūpēsies arī par mums, kad vien tas būs nepieciešams. Šīs organizācijas pamatdarbs ir pārtikas paku nodrošināšana trūkuma cietējiem; šo mērķi var sasniegt ar dažādu ražotāju un izplatītāju palīdzību, kuri ziedo savu produkciju, kas pēc tam kļūst par daļu no izsniegtajām pārtikas pakām. Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” pieņem arī finansiāla rakstura ziedojumus, tādēļ, ja Jums ir vēlme atbalstīt šo labdarības akciju, bet nespējat ziedot lielu daudzumu pārtikas, tad jebkādi finansiāli ziedojumi būs laipni gaidīti un katrs mazākais ziedojums palīdzēs. Naudas ziedojumi tiek izmantoti tam, lai iegādātos tās preces, kuras uzņēmumi un pārdevēji nav saziedojuši. 

Tā ka „Paēdušai Latvijai” uzturēt filiāles visā Latvijas teritorijā nav iespējams, tad pārtikas pakas tiek cilvēkiem izdalītas, sadarbojoties ar vietējām labdarības organizācijām, kā arī pašvaldību sociālajiem dienestiem, kuri labprāt sniedz palīdzību kopīgā mērķa izpildīšanā. Arī „Paēdušai Latvijai” ir viena no tām labdarības organizācijām, kuras neietur pilnīgi nekādas komisijas maksas, kas nozīmē, ka visa cilvēku saziedotā nauda tiek izmantota pārtikas paku izveidē. Lai segtu cita veida izdevumus, piemēram, administratīvās izmaksas, tiek lietoti atsevišķu uzņēmumu ziedojumi, kā arī dažādu projektu līdzfinansējums.