Biedrība „Tuvu”

Kā sabiedrībai mums ir jākoncentrējas uz kopīgu vērtību izvirzīšanu un saglabāšanu. Vēsturiski mūsu pasaules daļā šīs vērtības ir nākušas no kristietības, un lai gan mūsdienās reliģijas nozīme ir strauji samazinājusies, tomēr šo vērtību nozīmību noliegt vēl joprojām nav iespējams.  

Viena no organizācijām, kuras pārstāv šāda veida vērtības, ir biedrība „Tuvu”. Tā ir kristīga labdarības organizācija, kas par savu mērķi ir izvirzījusi palīdzēt tiem, kuri Latvijas sabiedrībā ir nonākuši grūtībās. Galvenās fokusa grupas ir ģimenes, bērni un vientuļie cilvēki. Ar biedrības atbalstu un vadību tiek veidoti un īstenoti dažāda veida projekti, piemēram, palīdzības izdale, tiek organizētas nometnes pusaudžiem, būvniecības projekti, izglītojoši pasākumi, skolas somu izdales pasākumi, kā arī radošās un praktisko iemaņu darbnīcas un daudz kas cits. Biedrība ir apņēmusies mazināt atstumtību un sociālo risku Latvijas ģimenēm, bērniem un vientuļajiem cilvēkiem, kā arī kristīgo pamatvērtību izplatīšana un piekopšana organizācijas darbā un projektu īstenošanā. Kā zināms, tad labākais piemērs citiem ir vērtību demonstrēšana praksē, ar ko biedrība „Tuvu” ļoti aktīvi nodarbojas. 

Cilvēku likteņi ir dažādi, bet šī biedrība cenšas būt pēc iespējas iekļaujošāka, lai dažāda gada gājuma cilvēki varētu saņemt sev nepieciešamo palīdzību kā ikdienā, tā krīzes un ārkārtas situācijās.  Lai šos mērķus varētu sasniegt, tiek piesaistīti dažādi partneri un speciālisti no dažādām jomām – tas viss kalpo, lai cilvēkiem varētu nodrošināt gan materiālo, gan emocionālo, gan arī sociālo atbalstu dažādās dzīves situācijās. 

Jāatzīst, ka šāda biedrība nereti saskaras ar finansiālu jautājumu risināšanu, jo palīdzības sniegšana materiālā veidā daudzreiz nav pietiekama, lai atrisinātu sasāpējušās problēmas. Tā kā tiešu finansiālu atbalstu sniegt nav iespējams, tad tiek organizēta labdarības veikalu darbība, kuros iegūtos līdzekļus izmanto, lai cilvēkiem palīdzētu iegādāties dažādas specifiskas vajadzības apmierinošas lietas, piemēram, medikamentus, jo daudzos gadījumos valsts to iegādi nekompensē vai arī tie vienkārši ir pārāk dārgi. Biedrības darbs tiek veikts dažādās jomās, tādēļ katri iegūtie finanšu līdzekļi tiek novadīti, lai palīdzētu kādam, kam tas ir patiešām nepieciešams.