Labdarības organizācija „Ziedot.lv”

Domājams, ka katrs no Latvijas iedzīvotājiem ir dzirdējis par labdarības organizāciju „Ziedot.lv”, kas gadu gaitā ir dažādos veidos palīdzējusi neskaitāmiem cilvēkiem. Viens no šīs organizācijas saukļiem ir  „Ko nespēj viens, to spēj tauta”, un tas ir pierādījies daudzas reizes, kad brīžos, kad kāds nav spējīgs pats par sevi parūpēties, tad šī organizācija ir nākusi palīgā un kopīgiem spēkiem ar Latvijas ziedotajiem savākusi nepieciešamo summu kāda cilvēka dzīvības glābšanai vai dzīves kvalitātes celšanai. 

Šī labdarības organizācija tika dibināta salīdzinoši nesen – vien 2003. gadā, un kopš tā laika ir palīdzēts daudziem jo daudziem, kopā savedot tos, kuriem ir nepieciešama palīdzība,  ar tiem, kuri vēlas to sniegt. Šīs organizācijas darbība izpaužas dažādās jomās, kur valsts un pašvaldību finansējums cilvēkiem nesniedz nepieciešamo palīdzību, kad viņi paši vairs nespēj sagādāt vajadzīgos finanšu līdzekļus. Viens no organizācijas „Ziedot.lv” darbības virzieniem ir pozitīvu pārmaiņu radīšana, kuras skartu visus sabiedrības slāņus un vairotu labestību, kā arī veicinātu pozitīvas sociālās pārmaiņas. Izcils virzītājspēks ir tas, ka katram cilvēkam būtu jājūtas noderīgam un vajadzīgam dažādās dzīves situācijās – brīžos, kad tas ir nepieciešams, būtu jāvar saņemt vajadzīgo palīdzību, bet tad, kad viss ir lieliski, ir jāgrib palīdzēt citiem. Šāda veida izmaiņas sabiedrībā būtiski uzlabotu kopējo labklājības līmeni visos sabiedrības slāņos, kā arī tiktu paaugstināts kopējais laimes līmenis iedzīvotāju starpā. 

Organizācija „Ziedot.lv” savākto naudu lieto dažādiem mērķiem, vairāk nekā 15 gadu laikā ir palīdzēts neskaitāmiem cilvēkiem, kuriem bija nepieciešami līdzekļi ārstēšanai, kā arī vecie ļaudis un bērni ir saņēmuši vajadzīgo atbalstu. Ir ticis arī ieguldīts jauniešu izglītībā un Latvijas vēsturiskā mantojuma glābšanā. Tas viss ir bijis iespējams tikai Latvijas iedzīvotāju dēļ, kuri iesaistījās un uzticēja savus līdzekļus, lai tie tiktu iedalīti kādam citam, kam tas ir ļoti nepieciešams attiecīgajā brīdī. Ir svarīgi atzīmēt, ka organizācija „Ziedot.lv” neietur pilnīgi nekādu ziedojumu daļu, kas nozīmē, ka visa noziedotā summa aiziet kādam labam mērķim.